Τηλέφωνα του Δήμου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Παπαδήμα 2, Τ.Κ. 69300 Σάπες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ e-mail
Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
Γραφείο Δημάρχου 25323 50100 25323 50102 grafiodimarxu@0873.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Αντιδημάρχων 25323 50138-9 25323 50102

Διεύθυνση Δήμου
25323 50128
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
Κλωνίδης Αθανάσιος 25323 50117 25323 50119 klonidis@0873.syzefxis.gov.gr
Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας
Κάλτσος Δημήτριος 25323 50122 25323 50121 kaltsos@0873.syzefxis.gov.gr
oikonomiki.dimousapon@0873.syzefxis.gov.gr
Ιμπράμ Ιμπαήμ 25323 50133
ΚΕΠ ΣΑΠΩΝ 25323 50130, 1, 2, 3, 4 25323 50135
Γεωτεχνική Υπηρεσία
Λουλού Διαμαντούλα 25323 50107 geotexniki@0873.syzefxis.gov.gr
toulaloulou@0873.syzefxis.gov.gr
Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων – Εκλογικοί Κατάλογοι – Δηλώσεις Νεογεννήτων
edimotologio@0873.syzefxis.gov.gr
Σταυρίδης Βασίλειος 25323 50124  25323 50128 stavridis@0873.syzefxis.gov.gr
Σισχάκη Μαρία 25323 50104  25323 50128 mariasischaki@0873.syzefxis.gov.gr
 Δημητριάδης Αθανάσιος  25323 50118  25323 50128
Πρωτοκολλο-Πιστοποιητικά
Τριφωνίδου Ματούλα 25323 50116  25323 50128 trifonidou@0873.syzefxis.gov.gr
Χάνου Φανή 25323 50126  25323 50128 xanou@0873.syzefxis.gov.gr
Ληξιαρχείο-ΔΕ Σαπών
Τριφωνίδου Ματούλα 25323 50116 25323 50128 trifonidou@0873.syzefxis.gov.gr
Τεχνική Υπηρεσία
Κοτζαμπάσης Δήμος 25323 50112 dimostopo@0873.syzefxis.gov.gr
kotzampasis@0873.syzefxis.gov.gr
Σκοπιανού Δέσποινα 25323 50112 skopianou@0873.syzefxis.gov.gr
Ζεβούλης Γρηγόριος 25323 50114  25323 50119
Οικονομική Υπηρεσία
Κάλτσος Δημήτριος 25323 50122 25323 50121 kaltsos@0873.syzefxis.gov.gr
Φλώρος Βασίλειος 25323 50146 25323 50121 b.floros@0873.syzefxis.gov.gr
Εμιρζά Σόνα 25323 50106
Μιχαλούδη Παγώνα 25323 50145 25323 50121 dikme@0873.syzefxis.gov.gr
mihaloudi@0873.syzefxis.gov.gr
Μωρρές Ιωάννης 25323 50105 25323 50199
Γρ. Κίνησης Οχημάτων
Κωφίδης Σπύρος 25320 23270 25320 23270
Σχολικές Επιτροπές
Μιχαλούδη Παγώνα 25323 50145 25323 50121 sxol.ep.dimmarsap@0873.syzefxis.gov.gr
Γρ. ΥποστήριξηςΣυλλογικών Οργάνων-Προϊσταμένη Δκτής Υπηρεσιών
Κωφίδου Φανή 25323 50110 25323 50137 kofidou@0873.syzefxis.gov.gr
Γρ. Εκτ/κής – Οικ/κής Επιτροπής-Πολιτικών Γάμων ΔΕ Σαπών
Μαρασλή Βάσω 25323 50136 25323 50137 marasli@0772.syzefxis.gov.gr
Γρ. Προσωπικου
Δημητριάδης Αθανάσιος 25323 50118 25323 50128
Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου 25333 50000 2533 50031 grafeiodimarxu@0873.syzefxis.gov.gr
 Γραφείο Αντιδημάρχων  25333 50123-128
ΚΕΠ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 25333 50101 25333 50198-9
Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία-Πολτικών Γάμων ΔΕ Μαρώνειας
Μηλτσακάκη Μαρίνα 25323 50007 25333 50013 marina.miltsakaki@0772.syzefxis.gov.gr
Φωτοπούλου Τάνια  25333 50008  25333 50012-13
Κοινωφελής Επιχείρηση Μαρωνείας Σαπών 25330 22439
Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
Κωστόπουλος Κων/νος 2533022437