Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Ντίνος Χαριτόπουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Καραγκιόζ Μουσταφά

Καρύδης Χαράλαμπος

Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ

Μπεκήρ Ογλού Νουράη

Τοπάλ Μεμέτ Αλή

Μαυρίδης Μιλτιάδης

Μολλά Αμέτ Μουσταφά

Τσολάκη Κυριακούλα

Σελήμ Γκιοκχάν

Εμιρζάς Ηλίας

Λούρμπα Ολυμπία

Σταυρίδης Ιωάννης

Μεραχτσάκης Χρήστος

Δουδουλακάκης Πέτρος

Ιμάμ Χασάν Ριτβάν

Τσάτσας Χαράλαμπος

Πιλιλίτσης Δημήτριος

Αντωνιάδης Γεώργιος

Οσμάν Σεντάτ

Ιωάννου Απόστολος

Τριφωνίδου Μαρία

Μοσχάκης Δημήτριος

Κοτσάκης  Δημήτριος

Βαρνιτσιώτης  Ευάγγελος

Τασίδης  Απόστολος

Βασιλειάδης Μιχαήλ

Παπαδόπουλος  Παναγιώτης