Δημοτ. Επιχειρήσεις

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ (Κ.Ε.ΜΑ.Σ.)
fusion_starter_logo ΔΣ της ΚΕΜΑΣ: Πρόεδρος: Πέτρος Δουδουλακάκης
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Τσάτσας
Μέλη από το δημοτικό συμβούλιο : Κυριακή Πατσάρα
Μεχμέτ Αλή
Σωτήρης Μουζαλιώτης
Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα: Ηλίας Σταυρίδης
Δημότισσα : Σιδερούλα Τασσίδου
Τηλέφωνο: 25330 22948