(greek) ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ, ΦΑΝΕΡΩΝ, ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ , Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΙΖΑΡΙΟΥ, ΕΒΡΕΝΟΥ, ΙΑΣΙΟΥ, ΑΡΙΣΒΗΣ, ΑΜΦΙΩΝ, ΣΑΠΩΝ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ, ∆ΙΩΝΗΣ, ΣΤΡΥΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΩΝ ΤΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ