ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ, ΚΠΕ ΙΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ