ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18.1.2020