ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 31.12.2019