ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ 8ΜΗΝΑ