ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ κ. ΝTINO ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ