ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ