ΔΤ 22-01-2021 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, LEADER ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ