ΔΤ 19-02-2021 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ