Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης στο Πλαίσιο Εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών

Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης στο Πλαίσιο Εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στο σύνολο της χώρας και με βάση το νόμο 4710/2020 που αφορά στην επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, ο Δήμος Μαρώνειας – Σαπών εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), διασφαλίζοντας την απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα διοικητικά όριά του.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. στοιχειοθετούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Στην κατεύθυνση αυτή, η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί οριζόντια δράση, δεδομένου ότι η βέλτιστη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης αφορά στην επικράτεια του δήμου και συνεπώς, κρίνεται χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων τοπικών φορέων αλλά και των δημοτών στο σύνολό τους. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να καταλήξει ο δήμος σε μία βέλτιστη λύση χωροθέτησης, σταθμίζοντας τις μελλοντικές ανάγκες με ξεκάθαρα συμμετοχικούς όρους. Προς την κατεύθυνση αυτή, καλεί πολίτες και φορείς στη διαβούλευση και προσβλέπει στην εποικοδομητική συνεργασία κατά την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Σημειώνεται ότι η δράση διαβούλευσης συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), σέβεται την ιδιωτικότητα και προστατεύει τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας. Δεσμευόμαστε ότι:

• Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.
• Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα προωθηθούν σε τρίτους ή ομάδες τρίτων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί 10 λεπτά περίπου.

Πληροφορίες: 2310 478370 / tredit@tredit.gr

Το link θα το βρείτε εδώ

και εδώ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO3wbK3ytZUwxIsDGQhgNa6zkVzoUcaEgtCX7JVUvGfCvg7g/viewform?pli=1&pli=1