ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-02-2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ