Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3