ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΙΡΑΝΩΝ- ΣΑΛΜΩΝΗΣ ΙΣΑΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 21.10.2019