ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Δημοπρασίες των Δημοτικών Αγροτεμαχίων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Σάπες, 24 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών ανακοινώνεται ότι οι δημοπρασίες των δημοτικών αγροτεμαχίων οι οποίες είχαν προγραμματιστεί με την Αρ.πρωτ. 2035/11-3-2020 διακήρυξη για την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και από ώρα 9:00 ματαιώνονται μετά την έκδοση της ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοιού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 986) μέχρι νεωτέρας.

Με εκτίμηση
Ντίνος Χαριτόπουλος

Δήμαρχος Μαρωνείας- Σαπών