ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Υλοτομίας και Συλλογής Ατόμων Πρίνου των οικισμών Ξυλαγανής, Προσκυνητών, Εργάνης, Ν. Πέτρας, Πελαγίας, Μιράνων, Βένας, Σαλμώνης, Μαρώνειας, Ασκητών, Στρύμης, Διώνης, Κρωβύλης, Παλιάς Κρωβύλης και Πετρωτών »