ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Σάπες 20/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αριθ. Πρωτ:1895

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                       

 

 

 

 

 

 

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

  Προς:  Τα  Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

 

 

 

 

                  Παρακαλείσθε  να προσέλθετε  στο Συνεδριακό  Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις  Σάπες  στις 05-03-2017  ημέρα  Κυριακή και ώρα  11.00 π.μ. ώστε να  διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα  64 και 74 του  Ν. 3852/2010  εκλογή  των μελών του προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής

 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                          Ο  προεδρεύων  Σύμβουλος

 

 

 

 

                                                                                          ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

                                                                                     

 

print