Μαρωνεια-Σαπες Ιστορια

  • Σύναξη Έξω από την Μαρώνεια, 10 χλμ. ανατολικά, στους πρόποδες του Αγ. Γεωργίου, στην παράλια θέση Σύναξη, αποκαλύφθηκε μεγάλη τρίκλιτη με εγκάρσιο κλίτος βασιλική, της οποίας το ανατολικό τμήμα είναι χτισμένο με μάρμαρα από αρχαιότερα κτίρια της εποχής των Αντωνίνων (96-112). Σύμφωνα με τον γ... [read more]
  • Βυζαντινή Εποχή Η Μαρώνεια δεν ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες των πόλεων που άλλαξαν ονομασία στους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Μολονότι περιορίστηκε στους, βυζαντινούς χρόνους, η έκτασή της κοντά στη θάλασσα, διατήρησε την ίδια ονομασία καθ’ όλη την μακραίωνη ιστορία της. Πόλη με συνεχή και ανθηρή... [read more]
  • Αρχαία Μαρώνεια Πριν από την εγκατάσταση των Ελλήνων αποίκων, στην περιοχή του Ισμάρου κατοικούσαν οι Κίκονες, στους οποίους ανήκαν οι πόλεις Ξάνθεια, Μαρώνεια, και Ίσμαρος ή Ισμάρα. Η Ίσμαρος έχει ταυτιστεί με την επιβλητική ακρόπολη του Αγ. Γεωργίου. Εκεί κοντά βρίσκονταν και το ιερό άλσος τ... [read more]