Ανακοινώσεις

  • Από τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου θα μοιραστούν πορτοκάλια ,σε όσους δικαιούχους έχουν ήδη λάβει τρόφιμα. Η παραλαβή τους θα γίνεται από τις 9πμ έως τις 12μ, στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου(πρώην ΔΕΑΣ) στις Σάπες.Οι δικαιούχοι ... [read more]
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Ροδόπης Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα προμηθευόμενα είδη, του διαγωνισμού με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» σύ... [read more]