Ανακοινώσεις

  • Από το Δήμο Μαρώνειας Σαπών γίνεται γνωστό ότι από τις 17 5 2019 και σύμφωνα με το Ν 4611\17 5 2019 (Α\73\17-5-2019) οι δημότες που έχουν βεβαιωμένα χρέη προς τους Δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα ,μπορούν αν προχωρήσουν σε ρυθμίσεις και να απαλλαγούν από το σύνολο ή μέρος των τόκων και των προσαυ... [read more]