Ανακοινώσεις

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Ροδόπης Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα προμηθευόμενα είδη, του διαγωνισμού με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» σύ... [read more]