Μηνιαία Αρχεία:Απρίλιος 2014

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Ροδόπης Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα προμηθευόμενα είδη, του διαγωνισμού με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» σύ... [read more]
  • Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Ροδόπης Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα προμηθευόμενα είδη, του διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προμήθεια αφορά ανάγκες του Δήμου ... [read more]