ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

b602865d-eb35-4ed8-968f-57fb99368551

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 140424 – ΦΕΚ 814Β΄/ 14-3-2017,  καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ενεργών σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση άδειας χρήσεως ύδατος στο Δήμο Μαρώνειας Σαπών και εφόσον ακόμη αυτή δεν έχει εκδοθεί, να προσέλθουν στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για χορήγηση βεβαίωσης υποβολής της αίτησης, έως τις 12/5/2017. Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα κατατεθεί στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ), με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες δεν έχουν ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης στη ΔΕΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Μαρώνειας Σαπών, στο αρμόδιο Τμήμα και στο τηλέφωνο 2532350114

Από το Δήμο Μαρώνειας Σαπών

print