ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 160, ημερομηνία έκδοσης 8 Αυγούστου 2014

και σύμφωνα με το Μέρος ΣΤ’ (Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις),

άρθρο 222 όπου το άρθρο 1 του ν. 3213/2003 αντικαθιστάται ως ακολούθως :

«…

Άρθρο 1
Υπόχρεοι σε δήλωση

Παράγραφος  1.

Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικών τέκνων τους υποβάλλουν

…»

Ως εκ τούτου, οι αναφερόμενοι στο ανωτέρω Φ.Ε.Κ. καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Σχολικών Επιτροπών των Δήμων που ήταν μέλη το έτος 2014, θα πρέπει να υποβάλλουν Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων ταχυδρομικά στην διεύθυνση :

Επιτροπή-Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής

Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν.3213/2013

Βασιλίσης Σοφίας 11

4ος Όροφος Γρ. 414

10671 Αθήνα

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις :

 

Α. Εντυπων

Σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ481285(8305)/05 Νοε 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, δημοσιεύθηκαν νέα έντυπα στην ιστοσελίδα της βουλής :

–     www.hellenicparliament.gr

–          Οργάνωση και λειτουργία

–          Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

(Έντυπα Πόθεν Έσχες)

Β. ΦΕΚ 160/18-8-2014 (επίμαχο σημείο από σελ 5327)

www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8xcreXeJIx8t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuTuWFLb4Zx1tcubv-CiyIk8ksdvNiGHA1m6Ulu0Ww7Ip

print