ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ 7 12 2017

print