ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΖΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

Μετά από ενέργειες του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και δικτύων ενέταξε τον οικισμό του Κίζαρι στο πρόγραμμα του με τίτλο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Ν.4563/2018)
Ήδη ξεκίνησε η σχετική διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο παραπάνω έργο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μόνιμους ,και μόνο ,κατοίκους του οικισμού που για χρόνια στερούνται την πρόσβαση στα εθνικής εμβέλειας ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια να επιλέξουν πάροχο τηλεοπτικών υπηρεσιών και να προμηθευτούν δωρεάν το σχετικό εξοπλισμό μεσω του οποίων θα μπορούν να τα παρακολουθούν .
Οι κάτοικοι του οικισμού Κίζαρι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα στο ΚΕΠ του Δήμου Μαρώνειας Σαπών ,στις Σάπες ,τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζει η β φάση του προγράμματος μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019.
Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Γιάννης Σταυρίδης χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή που ήρθε να καλύψει ένα διαχρονικό κενό πρόσβασης των κατοίκων του οικισμού του Κίζαρι στην ενημέρωση αλλά και στην ψυχαγωγία παροχές αυτονόητες για όλους τους φορολογούμενους κατοίκους της χώρας.

print