ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΜΕΛΕΤΗ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών από 15/07/2017 έως 15/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σάπες  05/07/2017

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.  6711

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών  από  15/07/2017 έως 15/07/2018

 

 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών , για χρονικό διάστημα από 15/07/2017 μέχρι την 15/07/2018.

Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων και η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και την διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 , του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), toy PD 237/86, καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών.

Κατάθεση προσφορών έως  12/07/2017  ώρα 12.00 π.μ.

CPV : 66516100-1

  1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)

    A.Αστική ευθύνη προς τρίτους

1.1 Σωματικές βλάβες τρίτων

1.2 Υλικές ζημιές τρίτων

1.3 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο

  1. Προστασία Bonus

Τρίτοι θεωρούνται οι πάντες ,είτε επιβαίνουν ,είτε όχι στο καλυπτόμενο όχημα πλην του ιδιοκτήτη ,του οδηγού και του νόμιμου εκπρόσωπου προκειμένου περί εταιρειών.

Σωματικές βλάβες:Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αναφέρθηκε στην ευθύνη για τις σωματικές βλάβες, καθώς και στον θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος ,καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το όχημα καθώς και για τους επιβαίνοντες.

Υλικές ζημιές:Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αφορά την ευθύνη για τις υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος, καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το καλυπτόμενο όχημα σε πράγματα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους.

  1. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)

2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο

2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο

Σημ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφομένων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.

Τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα του Δήμου είναι τα εξής:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHMATΟΣ – ΜΕ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ ΠΡΑΓΜ. ΙΣΧΥΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1 ΚΗΥ 7232 FORD Λεωφορείο 12 θεσεων 17 1993
2 ΚΗΥ 7141 FIAT-IVECO Λεωφορείο  30 θεσεων 35 1999
3 ΚΗΗ 5251 SKODA FABIA Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8 2013
4 ΚΗΗ 5253 SKODA FABIA Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8 2013
5 ΚΗΗ 5252 SKODA OCTAVIA Επιβατικό  Ι.Χ.   1197 cc 8 2013
6 ΚΗΥ 7142 FIAT MAREA Επιβατικό  Ι.Χ.   1242 cc 9 1999
7 ΚΗΥ 7244 SUZUKI GRAND VITARA Επιβατικό Τζίπ 4Χ4      1995 cc 14 2007
8 ΚΗΥ 7219 AUDI Επιβατικό  Ι.Χ.   1595 cc 11 1993
9 ΚΗΥ 7218 HYUNDAI Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11 2004
10 ΚΗΥ 7212 HYUNDAI Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11 2004
11 ΝΖ 838 YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ 125 cc 1995
12 ΚΗΥ 7230 MERCEDES BENZ Απορριμματοφόρο 66 2005
13 KHY 7253 DAIMLER BENZ Απορριμματοφόρο 72 2008
14 ΜΕ 39375 MERCEDES BENZ Σάρωθρο 63 2001
15 KHH 5274 MERCEDES Απορριμματοφόρο 38 2014
16 ΜΕ 28477 DAIMLER BENZ Καλαθοφόρος γερανός 85 1996
17 ΚΗΥ 7131 MERCEDES Απορριμματοφόρο 48 1999
18 ΚΗΥ 7246 IVECO Απορριμματοφόρο 35 2007
19 ΚΗΥ 7297 MAN Απορριμματοφόρο 42 2010
20 ΜΕ 74382 DAF Πλυντήριο κάδων απορ/των 53 2004
21 ΜΕ 74381 NISSAN G.S.R. Καλαθοφόρος γερανός 105 2004
22 ΚΗΥ 7278 ISUZU Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17 2007
23 KHY 2996 NISSAN Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17 1997
24 KHY 7143 FIAT FIORINO         PICKUP 17 D Ημιφορτηγό 12 1999
25 ΚΗΥ 7252 OPEL COMBO Ημιφορτηγό 12 2008
26 ΚΗΥ 7257 FIAT STRADA Ημιφορτηγό 12 2008
27 ΚΗΥ 7173 IVECO Φορτηγό  ανατρεπόμενο 57 2000
28 ΚΗΥ 7288 IVECO Φορτηγό ανατροπή 18 2010
29 ΚΗΥ 7189 MERCEDES Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88 2003
30 ΚΗΥ 7190 MERCEDES Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88 2003
31 KHO 1757 FORD Hμιφορτηγό 11 2004
32 KHY 7140 MAZDA Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17 1999
33 KHO 1760 FORD Hμιφορτηγό 11 2004
34 ME 39360 KOMATSU Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 140 2000
35 ΜΕ 39361 FIAT – HITACHI Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 188 2000
36 ΜΕ 39362 FIAT – HITACHI Φορτωτής – εκσκαφέας 106 2000
37 ME 105743 J.C.B. Φορτωτής – εκσκαφέας 101 2009
38 ΜΕ 105754 J.C.B. Φορτωτής – εκσκαφέας 101 2009
39 ΜΕ 28478 VOLVO Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 185 1996
40 ΜΕ 28479 J.C.B Φορτωτής – εκσκαφέας 75 1996
41 KHY 2974 MERCEDES Πυροσβεστικό όχημα 96 2003
42 ΜΕ 62992 KUBOTA Ελκυστήρας εκσκαφέας 75 2010
43 185146(Aρ.πλαισ) FIAT GEOTECH Τρακτέρ FIAT (μικρό) 26 1999
44 62968 FIAT Τρακτέρ FIAT (μεγάλο) 90 2010
45 61964 ZETOR Τρακτέρ ZETOR 60 2008

ΣΑΠΕΣ   05/07/2017

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                      ΓΙΑ ΤHN TEXNIKH YΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017 και τους ΚΑ 10-6253, 20-6253, 25-6253 και 30-6253.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ ΑΞΙΑ
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜ 45 15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 45 15.000,00

ΣΑΠΕΣ   05/07/2017

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                      ΣΑΠΕΣ …………………..

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΙΔΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙΠΡΑΓ ΙΣΧΥΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΗΥ 7232 Λεωφορείο 12 θεσεων 17
2 ΚΗΥ 7141 Λεωφορείο  30 θεσεων 35
3 ΚΗΗ 5251 Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8
4 ΚΗΗ 5253 Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8
5 ΚΗΗ 5252 Επιβατικό  Ι.Χ.   1197 cc 8
6 ΚΗΥ 7142 Επιβατικό  Ι.Χ.   1242 cc 9
7 ΚΗΥ 7244 Επιβατικό Τζίπ 4Χ4      1995 cc 14
8 ΚΗΥ 7219 Επιβατικό  Ι.Χ.   1595 cc 11
9 ΚΗΥ 7218 Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11
10 ΚΗΥ 7212 Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11
11 ΝΖ 838 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 cc
12 ΚΗΥ 7230 Απορριμματοφόρο 66
13 KHY 7253 Απορριμματοφόρο 72
14 ΜΕ 39375 Σάρωθρο 63
15 KHH 5274 Απορριμματοφόρο 38
16 ΜΕ 28477 Καλαθοφόρος γερανός 85
17 ΚΗΥ 7131 Απορριμματοφόρο 48
18 ΚΗΥ 7246 Απορριμματοφόρο 35
19 ΚΗΥ 7297 Απορριμματοφόρο 42
20 ΜΕ 74382 Πλυντήριο κάδων απορ/των 53
21 ΜΕ 74381 Καλαθοφόρος γερανός 105
22 ΚΗΥ 7278 Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17
23 KHY 2996 Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17
24 KHY 7143 Ημιφορτηγό 12
25 ΚΗΥ 7252 Ημιφορτηγό 12
26 ΚΗΥ 7257 Ημιφορτηγό 12
27 ΚΗΥ 7173 Φορτηγό  ανατρεπόμενο 57
28 ΚΗΥ 7288 Φορτηγό ανατροπή 18
29 ΚΗΥ 7189 Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88
30 ΚΗΥ 7190 Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88
31 KHO 1757 Hμιφορτηγό 11
32 KHY 7140 Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17
33 KHO 1760 Hμιφορτηγό 11
34 ME 39360 Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 140
35 ΜΕ 39361 Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 188
36 ΜΕ 39362 Φορτωτής – εκσκαφέας 106
37 ME 105743 Φορτωτής – εκσκαφέας 101
38 ΜΕ 105754 Φορτωτής – εκσκαφέας 101
39 ΜΕ 28478 Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 185
40 ΜΕ 28479 Φορτωτής – εκσκαφέας 75
41 KHY 2974 Πυροσβεστικό όχημα 96
42 ΜΕ 62992 Ελκυστήρας εκσκαφέας 75
43 185146(Aρ.πλαισίου) Τρακτέρ FIAT (μικρό) 26
44 62968 Τρακτέρ FIAT (μεγάλο) 90
45 61964 Τρακτέρ ZETOR 60

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

print