ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΣΑΠΕΣ 05/07/2017

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ  MAΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ                   ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΗΛ. 2532350122

FAX 2532350121

                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμού :  15.000,00 € (με ΦΠΑ).

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα , να υποβάλλουν  προσφορές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  με κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή έως την 12-07-2017 και ώρα 12:00 π.μ. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε  φάκελο  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών .  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2532 350 122 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το αρμόδιο τμήμα

Κάλτσος Δημήτριος

print