ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:”Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υπεύθυνου ασφαλείας στο πλαίσιο συμμόρφωση με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»