Προσθήκη τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθ. 19/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ» του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών που θα διεξαχθεί στις 24-10-2018