ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 22-28 ΜΑΙΟΥ 2017

ΤΕΤΆΡΤΗ
24.05.2017

ΠΑΜΦΟΡΟ Α-ΑΓΡ
ΑΜΑΡΑΝΤΑ Α-ΑΓΡ
ΙΣΑΛΟΣ Α-ΑΓΡ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α-ΑΓΡ
ΒΙΠΕ
ΒΕΛΚΙΟ Α-ΑΓΡ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ Α-ΑΓΡ
ΣΑΠΠΕΣ Α-ΑΓΡ
ΙΑΣΙΟ Α-ΑΡΓ

ΠΕΜΠΤΗ
25.05.2017

ΞΥΛΑΓΑΝΗ Α-ΑΓΡ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ Α-ΑΓΡ
ΑΛΚΥΩΝ Α-ΑΓΡ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Α-ΑΓΡ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ Α-ΑΓΡ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ Α-ΑΓΡ

(Α ΑΣΤΙΚΟ ,ΑΓΡ ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

print