ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΣΑΠΕΣ       21 -10- 2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ                             Αρ.Πρωτ.   12889

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Υ

                   Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ    Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ  28ης  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1940

                                              Σ Τ Ι Σ     Σ Α Π Ε Σ

             

Για τον εορτασμό της παραπάνω επετείου θα πραγματοποιηθούν στις  Σάπες οι παρακάτω εκδηλώσεις

Γενικός και τριήμερος σημαιοστολισμός των δημοσίων, δημοτικών καταστημάτων, ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών από την 8η  πρωινή  ώρα  της 26ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.

27η   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Ώρα 8:00 Σημαιοστολισμός  Σχολείων

Ώρα:10:00 Μεταφορά σημαίας από το Δημαρχείο στο Ηρώο με φροντίδα της Φιλαρμονικής  του Δήμου και τμήματος μαθητών του Γυμνασίου τους οποίους θα συνοδεύει καθηγητής φυσικής αγωγής.

Ώρα10:15 Πέρας προσελεύσεως στο Ηρώο των μαθητών  των Σχολείων της πόλης των Σαπών.

                                                                                                                                                            

Ωρα10:25 Προσέλευση στο Ηρώο όλων των Θρησκευτικών,  Στρατιωτικών αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας της πόλης των Σαπών, των Αντιδημάρχων, των Περιφερειακών Συμβούλων, του Προέδρου του Δ.Σ. μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων, Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων , των προϊσταμένων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των προϊσταμένων ΝΠΔΔ και Τραπεζών, των προϊσταμένων των ΝΠΙΔ  και το προσωπικό τους, των αντιπροσώπων Αναπήρων και θυμάτων πολέμου, των Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων, των Προέδρων των Συλλόγων, Σωματείων και Οργανώσεων μετά των Διοικητικών Συμβουλίων και των δημοτών.

Ώρα 10:30  Έπαρση Σημαίας.   Επιμνημόσυνη δέηση και ύστερα κατάθεση στεφάνων από σπουδαστές και μαθητές Σχολών  και  Σχολείων αντίστοιχα με την παρακάτω σειρά:

  1. 1ο Νηπιαγωγείο   2. 2ο Νηπιαγωγείο    3. Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο    4. Δημοτικό Σχολείο   5. Γυμνάσιο    6. Λύκειο   7. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ενός Λεπτού Σιγή.      Εθνικός Ύμνος.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ωρα:7:30 Έπαρση σημαίας στο χώρο του Δημαρχείου .

Ωρα 10:15 Πέρας προσελεύσεως στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των  μαθητών των Σχολείων.

Ωρα10:30 Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην οποία καλούνται να παραστούν:

Όλες οι Θρησκευτικές,  Στρατιωτικές αρχές, τα Σώματα Ασφαλείας της πόλης των Σαπών, οι Αντιδήμαρχοι, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων,  Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, οι προϊστάμενοι των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι προϊστάμενοι  ΝΠΔΔ, των τραπεζών, των ΝΠΙΔ μαζί με το προσωπικό τους, οι αντιπρόσωποι Αναπήρων και θυμάτων πολέμου, οι Εφεδροπολεμιστικές Οργανώσεις,  οι  Πρόεδροι των Συλλόγων, Σωματείων και Οργανώσεων μαζί με τα Διοικητικά Συμβούλια και οι δημότες.

Αμέσως μετά τη δοξολογία θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τον Υποδιευθυντή του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών   κ. Πατερόπουλο Κωνσταντίνο.

Ώρα10:50 Μετάβαση στο Ηρώο.

Έπαρση Σημαίας με συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου, του Τμήματος Ειδικών Δυνάμεων. Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες. Κατάθεση στεφάνων με την παρακάτω σειρά:

1.Δήμος Μαρωνείας –Σαπών   2.388 ΠΑΠ   3. Τ.Ε. Σαπών    4. Ειδικές Δυνάμεις  5.Αστυνομικό Τμήμα Σαπών     6. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης  Σαπών   7. Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαπών    8. Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου    9. Εθνική Αντίσταση   10. Έφεδροι Πολεμιστές    11. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού  Ροδόπης ΄΄Οχυρό Νυμφαίας΄΄              12. Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαπών  13. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)   14. Σύλλογος Ποντίων ΄΄Η Μάνα Ελλάδα΄΄          15. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σαπών   16. Σύλλογος Ποντίων ΄΄Τα Κασσιτερά΄΄.  17.Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Σαπών ΄΄Δρω΄΄  18. Σύλλογος Ποντίων Γυναικών ΄΄Η Ειλικρίνεια΄΄     19. Μειονοτικός Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σαπών.

Ενός Λεπτού Σιγή.    Εθνικός Ύμνος.

Ωρα11:15 Προσέλευση και κατάληψη θέσεων στο συνήθη τόπο παρέλασης (Πλατεία Ελευθερίας)

Παρέλαση.  Χώρος συγκέντρωσης και αφετηρίας των τμημάτων που θα παρελάσουν ορίζεται η πλατεία προ του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Σειρά : Φιλαρμονική του Δήμου, Σύλλογος Ποντίων <<Τα Κασσιτερά>>, Πολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Αρσακείου ΄΄Το Ευθύμιο΄΄ (Θμύκιο),  Ακαδημία Αθλητισμού <<Ελπίς Σαπών>>, μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου, μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου,  μαθητές του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου,  μαθητές του Γυμνασίου,  μαθητές του Λυκείου, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων.

Ωρα17:00 Υποστολή της Σημαίας.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Κοτζαμπάσης Δήμος.            

                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

                                                             

 

                                                                            

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print