ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Σάπες          19-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

Αριθ. Πρωτ.:   5796

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

 

Ταχ. Διευθ.: Σάπες Ροδόπης

Τ.Κ.: 69300

Πληροφορίες: Ζερβούλης Γρηγόρης

Τηλ.: 2532350114

Fax: 2532350119

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

Ανακοινώνει ότι:

         Την 30η του μηνός Μαϊου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα, στην έδρα της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στη Ξυλαγανή (Γραφείο Δημάρχου), θα διεξαχθούν πλειοδοτικές φανερές δημοπρασίες, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση των κάτωθι έντεκα (11) τμημάτων αιγιαλού, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών,   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015  ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015  ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/τ.Β΄/12-5-2015) και παρατάθηκε η ισχύς τους με το άρθρο 56 του Ν4384 ΦΕΚ78Α/2016:

 Α) Παραλία Πετρωτών Τ.Κ. Κρωβύλης:

– (1) θέση, εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

Β)   Παραλία «Πλατανίτη» Τ.Κ. Μαρώνειας:

– (1) θέση εμβαδού 15 τ.μ. για στάθμευση καντίνας

–  (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

–  (1) θέση, εμβαδού 300 τ.μ., για εκμίσθωση  θαλασσίων μέσων αναψυχής

Γ) Παραλία «Λεύκες» – Τ.Κ. Προσκυνητών:

– (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

Δ)  Παραλία «Προφήτη Ηλία» – Τ.Κ. Προσκυνητών:

– (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

Ε)  Παραλία Ιμέρου – Τ.Κ. Ιμέρου:

– (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

– (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

Οι ισάριθμες, των ανωτέρω έντεκα τμημάτων, δημοπρασίες θα διεξαχθούν διαδοχικά, με ώρα εκκίνησης 09.30΄ της πρώτης και ανά 15 λεπτά της ώρας οι επόμενες, με τη σειρά αναγραφής τους.

Η διάρκεια της μίσθωσης, σε όλες τις περιπτώσεις εκμισθούμενων τμημάτων, ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-04-2017.

Η τιμή πρώτης προσφοράς, για όλη τη μισθωτική περίοδο, ορίζεται ως εξής: α) Για όλα τα δημοπρατούμενα τμήματα εκτάσεως 15 τ.μ. που προορίζονται για στάθμευση καντίνας: 1.000,00 € ανά δημοπρατούμενο τμήμα, β) Για όλα τα δημοπρατούμενα τμήμα εκτάσεως 500 τ.μ.,: 500,00 €/ ανά δημοπρατούμενο τμήμα και γ) Για το δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως  300 τ.μ.: 300,00€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης για τη διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημαρχιακό Κατάστημα στις Σάπες (αρμόδιος: Ζερβούλης Γρηγόρης – τηλ. 25323 50114).

Ο Δήμαρχος

 

 

 

     Σταυρίδης Ιωάννης

print