ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΘΗΚΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΣΤΟΝ ΙΜΕΡΟ

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην ιρλανδική διάβαση του ποταμού Λίσσου ,πλησίον του προσκυνήματος της Αγίας Μαρίνας Iμέρου,στα όρια μεταξύ των Δήμων Μαρώνειας Σαπών και Κομοτηνής.Η συγκεκριμένη διάβαση είχε καταστραφεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού και ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών με την συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και  εξ ιδίων μέσων διαμόρφωσε παρακαμπτήρια οδό 2 χιλιομέτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η διάβαση του Λίσσου και να αποκατασταθεί ,έστω και έτσι η παράλια διασύνδεση μεταξύ των 2 Δήμων.Η διασφάλιση της ομαλής πρόσβασης εκατέρωθεν του ποταμού ενδιαφέρει άμεσα τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών αφού χρήστες των καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλησίον του ποταμού είναι κυρίως αγρότες δημότες του.Το έργο ,προυπολογισunnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed (5) unnamedμού 32.000 ευρώ αποτέλεσε επίμονο αίτημα της δημοτικής αρχής ,μελετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο διαβαθμικής συνεργασίας στον τόπο μας που έχει θετικό αντίκτυπο ,πρωτίστως ,στην καθημερινότητα των πολιτών.

print