Να συμπεριληφθεί και το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών στο μάθημα της κολύμβησης εφόσον υλοποιηθεί φέτος ζητά ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Γιάννης Σταυρίδης

 

Την συμμετοχή και του Διαπολιτισμικού Σχολείου Σαπών στο μάθημα της κολύμβησης εάν και εφόσον υλοποιηθεί φέτος ζητά με επιστολή του προς τον Περιφερειακό Δντη Εκπαίδευσης κ Παναγιώτη Κεραμάρη ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Γιάννης Σταυρίδης .Να σημειωθεί ότι για το θέμα υπήρξε από πέρσι κινητικότητα πλην όμως αντικειμενικοί λόγοι δεν επέτρεψαν το να τελεσφορήσει. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής που κοινοποιήθηκε επίσης στον Δντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Δντη της σχολικής μονάδας.

Αξιότιμε κ Δντα

Δια της παρούσης επιστολής επικοινωνώ μαζί σας γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τον τόπο μας με τις γνωστές σε όλους ιδιαιτερότητες και δεδομένη κοινωνικοοικονομική δυσπραγία ,σχετικά με το θέμα της εκμάθησης κολύμβησης στους μαθητές της τρίτης δημοτικού.

Θεωρώντας πως πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου που στόχο έχει στην εξοικείωση των μικρών μαθητών με το νερό και την κολύμβηση, πιστεύουμε ότι είναι παντελώς άδικο να εξαιρείται το σχολείο των Σαπών λόγω του ορίου της χιλιομετρικής απόστασής του από το κολυμβητήριο.

Επειδή ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών δια  της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του και σε συνεργασία με τον Δντη τους εκπαιδευτικούς και γυμναστές της μονάδας επικοινώνησε με τους γονείς\κηδεμόνες των μικρών μαθητών που στην συντριπτική τους πλειοψηφία συμφωνούν και επιζητούν την συμμετοχή των παιδιών τους στο μάθημα αυτό ,θεωρώ ότι μπορεί εύκολα και χωρίς να διαταχθεί καθόλου το ωρολόγιο πρόγραμμα , οι μαθητές να συμμετάσχουν και να το παρακολουθήσουν.

Εαν και εφόσον λοιπόν και φέτος εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα παρακαλώ να συνεργαστούμε ώστε οι μαθητές του Διαπολιτισμικού Σχολείου Σαπών να μην αισθάνονται ως παιδιά β κατηγορίας αλλά ισότιμοι με τους άλλους συμμαθητές τους ως προς τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται.

Ο Δήμος και η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας είναι στη διάθεσή σας προκειμένου το θέμα να δρομολογηθεί και  να ικανοποιηθεί αυτό το δίκαιο καθόλα αίτημα των γονιών ώστε να μην ενισχυθεί περεταίρω η αίσθηση της εκπαιδευτικής απαξίωσης των Σαπών που έχει ως συνέπεια την καταγεγραμμένη και σε σας μεγάλη και προϊούσα μαθητική διαρροή προς τα σχολεία του κέντρου του Νομού.

Βέβαιος ότι το αίτημα θα τελεσφορήσει σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

print