ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Από το Δήμο Μαρωνειας Σαπών υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης των θεομηνιόπληκτων συνδημοτών λήγει στις 10 Αυγούστου 2019.Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση και έχουν υποστεί ζημιές να σπεύσουν στα δημοτικά καταστήματα προκειμένου η αρμόδια επιτροπή του Δήμου να τιυς συμπεριλάβει στις επί τόπου αυτοψίες της που ξεκινούν άμεσα.
DSCN2662

print