ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ΣΕ ΣΑΠΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΟΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΣΑΝ

 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ).

 

            Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών γνωστοποιεί την έκδοση αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ). Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τους ωφελούμενους του Δήμου Μαρωνείας Σαπών.

Οι απορριφθέντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένστασης στο χώρο του προγράμματος « Βοήθεια Στο Σπίτι Σαπών» τηλέφωνο :2532023684 και «Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» τηλέφωνο:2532023578 (δίπλα στο Κέντρο Υγείας) και «Βοήθεια στο Σπίτι Ξυλαγανής» τηλέφωνο:2533022439 (γραφείο Κοινωφελής Επιχείρησης Μαρωνείας Σαπών) από τις 09:00 έως τις 13:30.

Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015.

Συντονιστής Κέντρου Στήριξης  Ευπαθών Ομάδων

Κουγιουρούκης Χαράλαμπος

Υπεύθυνη Βοήθεια στο Σπίτι  Σαπών

Τζεβελεκίδου  Ζαχαρούλα

Υπεύθυνη Βοήθεια στο Σπίτι Ξυλαγανής

Ρούσσου Ελευθερία

print