Μαρώνεια - Σάπες Ιστορία

 • Σύναξη Έξω από την Μαρώνεια, 10 χλμ. ανατολικά, στους πρόποδες του Αγ. Γεωργίου, στην παράλια θέση Σύναξη, αποκαλύφθηκε μεγάλη τρίκλιτη με εγκάρσιο κλίτος βασιλική, της οποίας το ανατολικό τμήμα είναι χτισμένο με μάρμαρα από αρχαιότερα κτίρια της εποχής των Αντωνίνων (96-112). Σύμφωνα με τον γ... [read more]
 • Βυζαντινή Εποχή Η Μαρώνεια δεν ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες των πόλεων που άλλαξαν ονομασία στους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Μολονότι περιορίστηκε στους, βυζαντινούς χρόνους, η έκτασή της κοντά στη θάλασσα, διατήρησε την ίδια ονομασία καθ’ όλη την μακραίωνη ιστορία της. Πόλη με συνεχή και ανθηρή... [read more]
 • Αρχαία Μαρώνεια Πριν από την εγκατάσταση των Ελλήνων αποίκων, στην περιοχή του Ισμάρου κατοικούσαν οι Κίκονες, στους οποίους ανήκαν οι πόλεις Ξάνθεια, Μαρώνεια, και Ίσμαρος ή Ισμάρα. Η Ίσμαρος έχει ταυτιστεί με την επιβλητική ακρόπολη του Αγ. Γεωργίου. Εκεί κοντά βρίσκονταν και το ιερό άλσος τ... [read more]

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ

 • Τουρισμός

 • Τόπος με αξιοσημείωτο ενδιαφέρον, για κάθε ξένο που θέλει να γνωρίσει τον φιλόξενο κόσμο και τόπο της Μαρώνειας και των Σαπών.

 • Η Ιστορία

 • Η πόλη της Μαρώνειας ιδρύθηκε τον 7ο αι. π.Χ. Η οικονομία της στηρίχτηκε αρχικά στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. Κυριαρχούσε η καλλιέργεια των αμπελιών, της ελιάς και των δημητριακών.

 • Αξιοθέατα

 • Τα αξιοθέτα του τόπου εκτείνονται απο το Δέλτα του Έβρου μέχρι και στο νησί της Θάσου, με διαδρομές που προσελκύουν το βλέμμα κάθε περαστικού.

Εικόνες του Δήμου
 • Εικόνες του Δήμου

 • Παλιές και καινούριες φωτογραφίες απο τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη του τόπου μέσα απο το πλούσιο φωτογραφικό υλικό του Δήμου μας.