ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών πρόκειται να καταρτίσει Στρατολογικό πίνακα
γεννηθέντων Αρρένων έτους 2003, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Αρρένων του.
Παρακαλούνται όσοι άρρενες γεννήθηκαν το έτος 2003 και είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, να προσέλθουν είτε οι ίδιοι με
τις ταυτότητες τους, είτε οι γονείς τους με το Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητάς τους και του τέκνου τους, από 18.02.2019 μέχρι 29.03.2019,
στο Δημοτικό Κατάστημα των ΔΕ Σαπών ή ΔΕ Μαρωνείας, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από 08:00πμ έως 14.30μμ για τη συμπλήρωση σχετικής δήλωσης
προκειμένου να απογραφούν.
Πληροφορίες: 2532350124

print