«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο πλαίσιο της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Μαρωνείας- Σαπών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών διοργανώνει Συνέδριο με θέμα:

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο πλαίσιο της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2015, στις 8:30μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών (όπισθεν Δημαρχείου)

Σκοπός και στόχος των εργασιών είναι η παρουσία και ανάπτυξη προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας ώστε να μεταφέρουν τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει παρουσία καλών πρακτικών καθώς επίσης ενεργειών καθοδήγησης στην εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων από επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

print