ΕΠΕΙΓΟΝ!ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ

Αιτήσεις για ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 – ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

 
Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες :
 
  1. για τη Δημοτική Ενότητα Μαρωνείας απευθυνθείτε στην Ξυλαγανή στο ΚΕΠ, την Τρίτη και Πέμπτη, ώρες λειτουργίας 8:00-15:00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2533350102.
  2. για τη Δημοτική Ενότητα Σαπών απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομα, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες λειτουργίας 7:00 – 15:00, τηλέφωνο επικοινωνίας : 2532023578.
print