ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνονται οι κάτοικοι των οικισμών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, που αιτήθηκαν αποζημίωση για μερική ή ολική καταστροφή των κατοικιών και οικοσκευών τους από πλημμύρα, να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου:
1. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. εκκαθαριστικό, έντυπο Ε1 2016 και έντυπο Ε9 (για ιδιόκτητες κατοικίες), ή ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο (για ενοικιαζόμενες κατοικίες), ή Ε2 αυτού που παραχωρεί την κατοικία (για παραχωρούμενες κατοικίες)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Λογαριασμός ΔΕΗ
5. IBAN λογαριασμού τραπέζης στο όνομα του αιτούντα
6. Συμπληρωμένη αίτηση με τα στοιχειά του νοικοκυριού (για τη λήψη της αίτησης απευθυνθείτε στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων )

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αμαράντων, από Παρασκευή 9/2/2018 έως και Τετάρτη 14/2/2018, από 8:00 π.μ.- 14:00 μ.μ..

print