ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ 12 ΕΡΕΥΝΤΗΙΚΩΝ ΓΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

https://www.youtube.com/upload

print