ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

mazi

Από τα πρώτα στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Γιάννης Σταυρίδης : «Απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου»

Με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εντάχθηκε η ίδρυση και λειτουργία του  «Κέντρου Κοινότητας»  του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020.

Τα Κέντρα Κοινότητας  εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, θα παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Οι  δομές των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων έχουν στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Τα Κέντρα Κοινότητας θα εποπτεύονται από την κοινωνική υπηρεσία των Δήμου και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών, Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Παράλληλα θα μπορούν να αναπτύξουν και δράσεις που αφορούν στην συλλογή και διανομή αγαθών προς τους ωφελούμενους στις εκάστοτε περιοχές παρέμβασης. Τα Κέντρα μέσω παραπομπών  θα διασυνδέουν τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες των Δήμων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στον Δήμο μας το Κέντρο Κοινότητας ουσιαστικά διαδέχεται το Ιατροκοινωνικό Κέντρο και θα συνεχίσει να απασχολεί για την επόμενη πενταετία 6 συνολικά εξειδικευμένους επιστήμες ,αριθμός που είναι ίσως ένας από τους μεγαλύτερους στην Περιφέρεια ΑΜΘ.Το Κέντρο Κοινότητας περνά πλέον στο Δήμο που αποκτά Κοινωνική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Γιάννης Σταυρίδης δήλωσε σχετικά με την ένταξη του Κέντρου Κοινότητας στο νέο ΕΣΠΑ¨

«Η ένταξη του Κέντρου Κοινότητας με το σχετικό Παράρτημά του στο νέο ΕΣΠΑ ,από τα πρώτα σε επίπεδο Περιφέρειας ,επιβεβαιώνει την συστηματική δουλειά που γίνεται στο συγκεκριμένο επίπεδο. Ο Δήμος πλέον αποκτά κοινωνική υπηρεσία με την οποία θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται όπως η εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου εισοδήματος και άλλων δράσεων πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Για μας στον Δήμο η ενίσχυση των κοινωνικών δομών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Συγχαίρω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν γι αυτήν  την  επιτυχία που θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας.»κατέληξε ο κ Σταυρίδης

print