ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(ΑΓΡ=ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,Α=ΑΣΤΙΚΟ,ΦΣ ΦΥΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ)

ΤΡΙΤΗ
09.05.2017

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΙ.ΠΕ
ΑΜΑΡΑΝΤΑ Α-ΑΓΡ
ΠΑΜΦΟΡΟ Α-ΑΓΡ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ-ΑΓ. -ΑΛΚΥΩΝΑ Α-ΑΓΡ-ΦΣ ΑΛΜΥΡΟΣ Α-ΑΓΡ-ΦΣ ΠΡ. ΗΛΙΑΣ Α-ΑΓΡ-ΦΣ
ΙΜΕΡΟΣ Α-ΑΓΡ-ΦΣ
ΠΡΟΚΥΝΗΤΕΣ Α-ΑΓΡ. ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΑΓΡ-ΦΣ

ΤΕΤΆΡΤΗ
10.05.2017

ΞΥΛΑΓΑΝΗ Α-ΑΓΡ
ΙΜΕΡΟΣ Α-ΑΓΡ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ Α-ΑΓΡ
ΑΛΚΥΩΝ Α-ΑΓΡ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Α-ΑΓΡ
ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α-ΑΓΡ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ Α-ΑΓΡ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ Α-ΑΓΡ

ΒΑΚΟΣ Α-ΑΓΡ
ΒΕΝΑ Α-ΑΓΡ
ΒΕΛΚΙΟ Α-ΑΓΡ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ Α-ΑΓΡ
ΣΑΠΠΕΣ Α-ΑΓΡ
ΙΑΣΙΟ Α-ΑΡΓ

ΙΣΜΑΡΙΔΑ ΦΣ
ΕΛΟΣ ΦΣ
ΠΤΕΛΕΑ ΦΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΛΥΒΩΤΗΣ ΦΣ

ΠΕΜΠΤΗ
11.05.2017

ΑΡΑΤΟΣ Α-ΑΡΓ
ΑΡΙΣΒΗ Α-ΑΡΓ
ΒΡΑΓΙΑ Α-ΑΓΡ
ΠΑΣΣΟΣ Α-ΑΓΡ
ΑΜΦΙΑ Α-ΑΓΡ

print