ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε ΣΑΠΩΝ”(ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 11 2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΕΣ 15-11-2017

 

Αριθμ. Πρωτ. 12324

Ταχ.  Δ/νση: Παπαδήμα 2

Ταχ. Κώδικας  69300

Πληροφορίες : κ. Δ. Σκοπιανού

Email:skopianou@0873.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο : 25323 50112

FAX : 25323 50119

                   

Θέμα: Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό στις 28/11/2017 του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Νέων Υδρευτικών Γεωτρήσεων  Δ.Ε Σαπών» του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών .

Σε συνέχεια της  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του θέματος σας διευκρινίζουμε ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από την έδρα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, οδός Παπαδήμα 2, Σάπες, Τ.Κ. 69300 μέχρι τις 23 / 11 / 2017 ημέρα Πέμπτη  αντί της λανθασμένης στην περίληψη διακήρυξης 17/11/2017 ημερα Παρασκευή.

Με εκτίμηση ,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Ιωάννης Σταυρίδης

print