ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Δ/νση: Παπαδήμα 2

Ταχ. Κώδικας  69300

Πληροφορίες : Δ. Κάλτσος

Τηλέφωνο : 25323 50122

FAX : 25323 50119

                   

ΣΑΠΕΣ 01-06-2017

Αριθμ. Πρωτ.  5460

     Θέμα: Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό της 09/06/2017 της προμήθειας με τίτλο    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΠΩΝ» του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών

Στην υπ΄αριθμ. 5068/22-05-2017 διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού και στις παραγράφους 7α και 7β του άρθρου 8 “ ….πιστοποιητικά CE ….. “  διευκρινίζεται ότι με τον όρο  CE αναφέρονται τα πιστοποιητικά των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 8/2017 μελέτης:

        “ ……...  Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

………..β) Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδοτόπων) και να φέρουν  πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.

 

γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων EN 1176-1:2008, ΕΝ 1177:2008 & ΕΝ71-3 (σχετικά με τις προδιαγραφές των επιφανειών πτώσης) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού …………. “

 

Με εκτίμηση ,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Ιωάννης Σταυρίδης

print