ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Από τον Δήμο Μαρωνείας Σαπών  ανακοινώνεται, ότι από σήμερα Μεγάλη Τετάρτη  8 Απριλίου 2015, έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, στα δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σε Σάπες και Ξυλαγανή, θα εξυπηρετούνται όλοι όσοι εκ των δημοτών μας  επιθυμούν να υποβάλουν ,με αποκλειστική τους ευθύνη, ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Πληροφορίες παρέχονται στα 2 ΚΕΠ του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

 ΚΕΠ Σαπών:2532350131-2-3-4

ΚΕΠ Ξυλαγανής:2533350101-3-4

print